Arbetshälsoekonomiska verktyg

De arbetshälsoekonomiska verktygen omfattar användarvänliga beräkningsmodeller för att lättare kunna räkna på det ekonomiska värdet i att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad ohälsa. Dessa är ett bra stöd för att stärka insatser mot ohälsa och satsningar på hälsa genom att ge de ekonomiska argument som ofta efterfrågas av arbetsgivare.

Det finns tre arbetshälsoekonomiska verktyg med olika inriktningar. Dessa är utformade som ett komplement till riktlinjerna för företagshälsan. Ladda ner verktygen i sin helhet från våra publikationer:

linkArbetshälsoekonomiskt verktyg - psykisk ohälsa linkArbetshälsoekonomiskt verktyg - levnadsvanor linkArbetshälsoekonomiskt verktyg - Ländryggsproblem