Riktlinjer för företagshälsor

Riktlinjerna är framtagna för att ge företagshälsan och dess uppdragsgivare ett forskningsbaserat underlag med kvalitetssäkrade metoder och arbetssätt inom olika områden. Målet är att riktlinjerna ska vara lätta att förstå och enkla att använda i samarbetet mellan företagshälsan och arbetsplatsen. Riktlinjer finns inom flera områden. Klicka på den riktlinje du vill veta mer om.

 

Om arbetet med att ta fram riktlinjerna

Arbetet med att ta fram riktlinjerna görs i ett nära samarbete mellan yrkesverksamma i olika professioner inom företagshälsan samt verksamhetsnära forskare.