Vårt uppdrag

Vi stödjer företagshälsovårdens utveckling

Företagshälsovården har en viktig roll inom arbetsmiljöområdet. Vi arbetar för att förbättra förutsättningarna för en framgångsrik företagshälsovård genom att följa utvecklingen inom området och utarbeta forskningsbaserade riktlinjer som kan komma till användning för företagshälsovårdens olika aktörer.